I concurso anpas galegas somos rural audiovisual banner

Obxectivos do Concurso

Dentro da constante defensa que a Confederación ANPAS Galegas realiza sobre o rural galego, convócase este concurso co obxectivo de contribuir á visualización dos aspectos menos coñecidos do noso rural para procurar a súa posta en valor entre o alumnado galego participante e o resto do País.

O eixo central do concurso será a realización dun vídeo de entre 1 e 3 minutos de duración que versará sobre calquera aspecto do patrimonio material ou inmaterial rural galego que a equipa participante desexe valorar, preservar e difundir.

Non é intención deste concurso converterse nunha plataforma de denuncia das necesidades ou abandonos aos que sabemos que está exposto o rural galego. Máis ben ao contrario, pretendemos proxectos en positivo, que poñan na palestra o que temos que ofrecer e compartir, e aquilo que cómpre redescubrir e poñer en coñecemento da cidadanía galega. Trátase de poñer en valor o noso patrimonio.

concurso audiovisual somos rural anpas galegas follas carballo
concurso audiovisual somos rural anpas galegas estrada nubes

Quen pode participar?

Este concurso está dirixido a equipas de alumnado de centros educativos de ensino público das etapas de infantil, primaria, secundaria, bacharelato, FP básica ou FP de grao medio de Galicia, conducidas por unha persoa docente responsable do proxecto. Admitiranse tamén as obras realizadas polo alumnado das escolas municipais e conservatorios profesionais de música públicos, sempre que este alumnado estea tamén cursando estudos nas etapas de primaria, secundaria, FP básica ou FP de grao medio ou bacharelato en centros de ensino galegos.

Presentación de proxectos

Para participar cada equipa deberá cubrir un formulario de preinscrición, e unha vez confirmada a súa participación, disporá ata o 15 de abril para a presentación de todos os elementos do proxecto, que son:

  • Un vídeo de entre 60 e 180 segundos, cunha resolución mínima de 1280 × 720.
  • Entre 8 e 10 fotografías en formato JPEG, tamaño 20×25 cm e resolución 300 ppp.
  • Un cartel promocional, en formato PDF e tamaño DIN-A4, cunha resolución de 300 ppp.
  • Unha memoria explicativa do mesmo, dunha extensión non inferior ás tres páxinas A4, tamaño 12 de letra Times New Roman, interliñado 1,15.
  • Cada proxecto levará un título que o identifique, así coma o nome do centro participante.
  • Facilitarase información da persoa de contacto encargada de dirixir o proxecto, xunto cunha denominación xenérica do alumnado que participe, “clase de x curso”, “alumnado do CPI…”, etc.
  • En todas as súas partes, o proxecto debe utilizar exclusivamente a lingua galega e manexar unha linguaxe non sexista.
Participa no I Concurso Audiovisual “ANPAS Galegas – Somos Rural”