Somos Rural

Marta Dacosta Alonso

hai un morcego extraviado esta tarde

como a mancha de luz que deixou

o esquivo merlo acuático

eu observo a danza descompasada da lavandeira

e os cirros que debuxan no ceo o perfil do río

un can corre en silencio entre os albelos

aínda

a vida